Algemeen reglement

Algemeen reglement

Aanvang lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van Selfdefence4all, vangt aan na inschrijving. Schrijf u in middels het aanmeldformulier van Selfdefence4all. Wij vragen u om het aanmeldformulier volledig in te vullen. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email.
 • De inschrijving bedraagt €19,95 en wordt bij de contributie van uw eerste sportmaand in rekening gebracht. De kosten zijn inclusief Selfdefence4all ledenpas. Deze ledenpas is een bewijs dat u lid bent van Selfdefence4all en kan u als lid op vertoon van deze pas, gebruik maken van de trainingen/lessen op alle locaties van SD4all afhankelijk van het gekozen abonnement. Indien u eerder een lidmaatschap bij ons heeft gehad zullen er niet opnieuw inschrijfkosten in rekening worden gebracht.

Abonnementen

 • Op het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor gewenste maand-/jaarabonnement of 10 rittenkaart.
  Met het abonnement regulier 1x in de week kunt u 1 x in de week gebruik maken van alle groepslessen op één van onze locaties.
  Met het abonnement regulier onbeperkt kunt u gebruik maken van alle groepslessen op alle locaties.
 • Met het abonnement jeugd 1x in de week (alleen op één locatie) of onbeperkt kunt u uitsluitend gebruik maken van de groepslessen tot en met 13 jaar en de gezamenlijke training voor zowel de jeugd als volwassenen zoals op ons lesrooster is aangegeven. Wordt u 14 jaar dan wordt uw jeugd abonnement automatisch omgezet naar een regulier abonnement.
 • Met een 10-rittenkaart kunt u aan alle lessen deelnemen op alle locaties. Een 10-rittenkaart is 4 maanden geldig en dient samen met de inschrijfkosten aan ons betaald te worden op onze sportlocatie.

Contributie

 • De contributie bedraagt het bedrag van het door u aangegeven abonnement per maand en wordt voor aanvang van de nieuwe maand automatisch geïncasseerd. U ontvangt hiervan van te voren een incassofactuur met de incassodatum vermeld.
 • Afwijkende regelingen met betrekking tot het betalen zijn alleen mogelijk met toestemming van SD4all. Bij langdurig niet betalen kan SD4all het lid royeren. Het lid is doch de achterstallige contributie verschuldigd, vermeerderd met een vertragingsrente van 5% per maand. De toegestane wijzen van betalen en de hoogte van de contributie worden door SD4all bekend gemaakt.
 • De reguliere vakanties zijn door ons in de contributies doorberekend: uw automatische afschrijving blijft gewoon doorlopen. Hierbij is ook de zomer(school)vakantie inbegrepen. Het is mogelijk dat wij een alternatief rooster, in de vakantieperiode aanbieden. Ziet u dit als dan als extra op uw abonnement. Het is niet mogelijk om uw abonnement tijdelijk stop te zetten.

Opzeggen lidmaatschap

 • Het lidmaatschap dient opgezegd te worden bij SD4all, middels een schriftelijke opzegging voorzien van uw paraaf aan het (hoofdvestiging) adres van Selfdefence4all:
  Selfdefence4all, Tramstraat 6D, 7001 CH Doetinchem.
 • Een opzegging per email of whatsapp is voor SD4all géén schriftelijke opzegging.
 • De opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden ten minste 1 maand voor de aanvang van de nieuwe betalingstermijn, anders zal de contributie voor de nieuwe betalingstermijn in rekening worden gebracht. U heeft dus altijd 1 opzegmaand die in rekening wordt gebracht.
 • Bent u het sportschool abonnement voor een jaar aangegaan? Dan zit u voor die periode aan het abonnement vast.
 • Ontheffing van de opzegtermijn kan alleen worden verleend door SD4all.
 • Het niet meer deelnemen aan trainingen/lessen volstaat niet als opzegging.

Aansprakelijkheid

 • Trainen of het deelnemen aan de lessen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • SD4all is niet aansprakelijk voor, tijdens en na de lessen opgelopen kwetsuren.
 • SD4all is niet aansprakelijk voor, tijdens en na de lessen/trainingen vermiste of beschadigde eigendommen.
 • SD4all is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor cursisten/leden die misbruik maken van de lessen c.q. trainingen buiten SD4all om.

Vertrouwenspersoon

 • In de sport is de relatie tussen het personeel en de leden erg belangrijk. Selfdefence4all heeft zelf een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen Selfdefence4all. U kunt contact opnemen telefonisch 0314-820996 of per mail info@selfdefence4all.com.

Selfdefence4all (SD4all) bestaat uit:

Hoofdinstructeur (SD4all)
Naam: Peter Knoop
E-mail : info@selfdefence4all.com
Tel. : 0314-820996
Mob. : 06-53207401
Clubmanager (SD4all)
Naam: Sharen Pattinaja
E-mail : info@selfdefence4all.com
Tel. : 0314-820996
Vragen over het algemeen reglement?

Wij beantwoorden graag al je vragen.